Klub ELFIKI

ELFIKI – Klub Samopomocowy przy Fundacji JA I MÓJ DOM jest to grupa ludzi wspomagających działania rodzin zastępczych wszystkich form ,oraz rodzinnych domów dziecka.

CELEM KLUBU JEST:

  • stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom zastępczym Łodzi i nie tylko oraz organizowanie różnych spotkań dla środowiska rodzinnej pieczy zastępczej;

  • wspieranie rodzin zastępczych poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wychowania oraz w procesie przygotowywania młodzieży do samodzielnego życia;

  • tworzenie i wspieranie istniejących grup wsparcia przez pomoc o charakterze socjalnym – pomoc przez SAKWĘ ROZMAITOŚCI.

2. Działania mogą być w formie grup zamkniętych (sekcje klubowe, grupy wsparcia) lub grupy otwarte, mogą być prowadzone w pomieszczeniu Klubu lub w przestrzeni zewnętrznej (np. imprezy plenerowe, wycieczki i inne).

3. Działalność klubowa może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

4. Formy działania klubowego obejmują:

  • zajęcia zorganizowane: wycieczki dla podopiecznych i sympatyków rodzinnej pieczy zastępczej, spotkania z wykwalifikowanymi specjalistami oraz różne zajęcia dla opiekunów i dzieci;

  • zajęcia własne: udostępnienie pomieszczenia Klubu w celu organizacji innych zajęć przez nieformalne grupy rodzin zastępczych.

    Kliknij tutaj aby wejść na stronę Elfików!