Adopcja a rodzicielstwo zastępcze

ADOPCJARODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA
Dotyczy naturalnych sierot oraz gdy rodzice biologiczni zrzekli się lub zostali pozbawieni praw rodzicielskichDotyczy zarówno sierot naturalnych oraz społecznych (rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich trwale lub tymczasowo
Jest zawiązywana na całe życieJest zawiązywana na określony czas – do momentu powrotu do rodziny biologicznej lub usamodzielnienia się
Dziecko adoptowane ma takie same prawa jak  dziecko naturalneNie powoduje więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem
Dziecko jest na całkowitym utrzymaniu rodziny adopcyjnejOpiekun otrzymuje częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka
Sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka (nowe nazwisko, możliwość zmiany imienia)Akt urodzenia nie ulega zmianie (istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka na drodze administracyjnej)
Dziecko jest całkowicie pozbawione kontaktu z rodziną biologiczną – jego jedyną rodziną staje się rodzina adopcyjnaOpiekun ma obowiązek umożliwiania dziecku kontaktu z jego rodziną biologiczną
Rodzice nie są zatrudniani z tytułu opieki nad dzieckiemOpiekunowie w niektórych typach opieki podpisują umowę zlecenia lub umowę o pracę, wtedy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę