1,5% Podatku

Program do rozliczenia podaktu za 2022 rok

kliknij tutaj by przejść na stronę rozliczenia

Przekaż 1,5% podatku

Dla każdej grupy podatników inna jest deklaracja PIT. W każdej, podatnik ma możliwość zadeklarować swój 1% podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Mimo innej numeracji pozycji dotyczących 1,5%, zasada wypełniania jest taka sama.

KROK 1 > Wybierz OPP.
Wykaz Organizacji uprawnionych do zbierania 1% podatku w b.r. został ogłoszony w Monitorze Polskim.

KROK 2 > Sprawdź informacje o Organizacji.
O naszej Fundacji możesz przeczytać np.tutaj: Fundacja JA I MÓJ DOM

KROK 3 > Oblicz 1,5% podatku.
W odpowiedniej pozycji formularza PIT wpisz nazwę naszej fundacji, KRS 0000199423 oraz wysokość zadeklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,5% podatku należnego.

KROK 4 > Jeśli chcesz, to podaj informacje uzupełniające.
Jeśli podatnik wyrazi zgodę, Organizacja pozna jego dane (nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty). Podatnik może wskazać cel szczegółowy – zadanie lub osobę znajdującą się pod opieką danej Organizacji.

KROK 5 > Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego na rachunek bankowy OPP “… w trzecim lub czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego. Kwota ta jest pomniejszona o koszty przelewu bankowego.” (wg art. 10.3. USTAWY z dnia 6 listopada 2008r o zmianie ustawy o podatku dochodowym…)

rzut