Budowa rodzinnego domu pomocy

Rodzinny Dom Pomocy

Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych opuszczajacych rodziny zastępcze.

Nazywamy się Krystyna i Zdzisław Brewińscy, od ponad 30 lat zajmujemy się rodzicielstwem zastępczym. Wychowywaliśmy 21 dzieci, w tym dwoje adoptowanych.

Jesteśmy założycielami Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi.

Od ponad 20 lat nasza Fundacja podejmuje różne formy pomocy dzieciom osieroconym oraz rodzinom, które je wychowują.  Nie obce są nam i Fundacji problemy  usamodzielnionych  wychowanków,  w tym  problemy  z usamodzielnianiem  się  dzieci  niepełnosprawnych.   Również nasza córka nie jest w stanie się usamodzielnić. Obecnie jest już dorosłą i  wymaga stałego wsparcia.

 Osoby niepełnosprawne mogą przebywać  w rodzinach zastępczych do 24-go roku życia i jeżeli nie znajdą opieki w rodzinie biologicznej (co się nie zdarza) lub w byłej rodzinie zastępczej kierowane są do domów pomocy społecznej.

 Właśnie z tej przyczyny narodził się pomysł stworzenia im możliwości kontynuowania życia w warunkach rodzinnych.

Kliknij tu aby przejść do zrzutki!