Czym jest rodzinna opieka zastępcza?

Rodzinna opieka zastępcza jest:

  • wszechstronną opieką nad dzieckiem które nie ma właściwej opieki rodziców

Dzieci potrzebują opieki zastępczej, ponieważ zostały pozbawione opieki rodzicielskiej z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, jak:

  • sieroctwo,
  • ubóstwo,
  • złe warunki mieszkaniowe,
  • brak pracy,
  • alkoholizm i inne uzależnienia,
  •  ciężkie choroby
  •  niezaradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
  • skutki przedwczesnego macierzyństwa.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta została ograniczona.

  • usługą na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza daje dzieciom i ich rodzicom szansę, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki na całe życie.

rzut