Sakwa rozmaitości

„SAKWA Rozmaitości”

jest rzeczową formą pomocy dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych, rodzinnych domów zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej.

Przedmiotem działania SAKWY jest udzielanie wsparcia przez pozyskiwanie i podział darów rzeczowych.

W tym celu chętnie przyjmujemy każdy dar nadający się do dalszego użytku.

Do SAKWY zmieści się wszystko:

  • produkty żywnościowe ( z wyjątkiem przeterminowanych i łatwo psujących się)
  • środki czystości
  • przybory szkolne i podręczniki
  • książki
  • odzież
  • meble i inne wyposażenie mieszkań
  • inne
  • różne fanty nadające się do sprzedaży na aukcji charytatywnej
  • mieszkania i domy

Na każdy dar sporządzamy protokół darowizny.

Ty też masz coś do podarowania.

Zgłoś swoją ofertę przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub listownie.

rzut