Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi

ZA  ROK 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

ZA  ROK 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

Bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

========================================================================

ZA  ROK 2020

Bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

 

========================================================================

ZA  ROK 2019

Bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

 

========================================================================

ZA  ROK 2018

Bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

========================================================================

ZA  ROK 2017

Bilans

 

Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

========================================================================