Władze Fundacji

FUNDATORZY

-Władysława Brewińska +
-Urszula Brewińska +
-Krystyna Brewińska
-Zdzisław Brewiński
-Jacek Brewiński +
-Grażyna Włodarczyk
-Wojciech Droszczyński

Władze fundacji Ja i Mój Dom:

Rada Fundacji:
-Grażyna Włodarczyk
-Zdzisław Brewiński
-Zofia Brewińska-Walczak
-Wojciech Włodarczyk
-Wojciech Droszczyński

Zarząd Fundacji
-Ewa Bielecka – prezes zarządu
-Jan Wasiak – wiceprezes zarządu
-Anna Wasiak – wiceprezes zarządu
-Małgorzata Skoneczka – wiceprezes zarządu
-Elżbieta Zduniak – sekretarz zarządu
-Agnieszka Karwowska – członek zarządu
-Franciszek Metrycki – członek zarządu
-Krystyna Brewińska – pełnomocnik do spraw rozliczeń

Komisja Rewizyjna
-Anna Pietrasik-Lewandowska
-Tomasz Brewiński
-Anna Wilińska